Co możemy dla Ciebie zrobić?

 

Komunikacja korporacyjna

Dbamy o wizerunek organizacji, budujemy jej relacje z interesariuszami oraz opracowujemy plany komunikacyjne oparte na wielopoziomowych przekazach skierowanych m.in. do inwestorów.
> więcej

PR produktu

Prowadzimy skuteczne kampanie promujące produkty i usługi naszych klientów, wśród konsumentów.
> więcej

Komunikacja wewnętrzna

Budujemy reputację firmy, którą obecni i potencjalni pracownicy postrzegają jako atrakcyjne środowisko dla rozwoju kariery i zdobywania cennych kompetencji.
> więcej

CSR

Wraz z firmami opracowujemy strategie, które uwzględniają kwestie społeczne i ekologiczne, zarówno w działalności gospodarczej organizacji, jak i w jej relacjach z interesariuszami.
> więcej

Eventy

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie, począwszy od opracowania koncepcji i charakteru wydarzenia, poprzez wszelkie kwestie techniczne i organizacyjne, a na promocji w mediach kończąc.
> więcej

Komunikacja kryzysowa

Nie dolewamy oliwy do ognia! Pomagamy przygotowywać się do kryzysu, a w momencie, gdy do niego dojdzie – wspieramy w zarządzaniu sytuacją kryzysową oraz prowadzimy dialog z interesariuszami i mediami.
> więcej

Media Relations

Dzięki otwartemu dialogowi i partnerskim relacjom z dziennikarzami, kreujemy pozytywny wizerunek firmy i informujemy otoczenie o jej działaniach.
> więcej

Produkcja graficzna i video

Dostarczamy wysokiej jakości projekty graficzne i video, wspierające cele komunikacyjne naszych klientów.
> więcej

Chcesz porozmawiać o swoich projektach?