CSR

Budując relacje organizacji z jej otoczeniem, nie zapominamy o wpływie, jaki firma wywiera na środowisko i społeczeństwo. Wraz z firmami opracowujemy strategie, które uwzględniają kwestie społeczne i ekologiczne, zarówno w działalności gospodarczej organizacji, jak i w jej relacjach z interesariuszami. W ramach kampanii opartych na społecznej odpowiedzialności biznesu, realizujemy interesy firmy przy jednoczesnym zaspokajaniu oczekiwań jej otoczenia w duchu idei zrównoważonego rozwoju. Doradzamy i przygotowujemy indywidualne programy działań z uwzględnieniem specyfiki branży klienta i postaw interesariuszy. Kierując się zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu, opracowujemy kampanie uwzględniające założenia komunikacji wewnętrznej i employer brandingu.

Chcesz porozmawiać o swoich projektach?